Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bygga, bo och miljö

Bygga

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan - avser ej byggpliktigt åtgärd.pdföppnas i nytt fönster 187.3 kB 2011-10-19 12.31
Anmälan installation av värmepump.pdföppnas i nytt fönster 163.7 kB 2016-06-29 10.55
Anmälan - kontrollansvarig.pdföppnas i nytt fönster 131.7 kB 2011-10-19 13.27
Ansökan enklare byggärenden.pdföppnas i nytt fönster 130.1 kB 2011-10-19 13.27
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.pdföppnas i nytt fönster 133.7 kB 2012-07-13 11.00
Ansökan om bygglov.pdföppnas i nytt fönster 232.1 kB 2011-10-19 13.57
Ansökan om förhandsbesked.pdföppnas i nytt fönster 132.9 kB 2011-10-19 14.04
Ansökan om lov för skylt eller ljusanordning.pdföppnas i nytt fönster 155.3 kB 2012-07-12 13.12
Ansökan om strandskyddsdispens.pdföppnas i nytt fönster 118.7 kB 2011-10-19 14.17
Yttrande över borrning för bergvärme.pdföppnas i nytt fönster 105.6 kB 2011-10-19 14.30
Översiktlig tekniskt beskrivning.pdföppnas i nytt fönster 212.3 kB 2011-10-19 14.39

Miljö

Blanketter

Avfall och återvinning

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om delat sopkärl.pdf 78.7 kB 2013-09-17 13.56
Ansökan om uppehåll i sop- och latrinhämtning samt slamsugning.pdf 90.5 kB 2013-09-17 11.12
Beställning ändring av renhållningsabonnemang.pdf 83.9 kB 2013-09-17 13.05

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-17

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14


Miljöinspektör
Jan A Bjerenius
0502-60 60 13

Länk till E-tjänster

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning