Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barnomsorg- och utbildning

Barnomsorg

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan till fritids.pdföppnas i nytt fönster 95.2 kB 2016-12-30 09.21
Anmälan till förskola.pdföppnas i nytt fönster 212.7 kB 2016-07-05 08.49
Anmälan till passiv kö.pdföppnas i nytt fönster 185 kB 2014-12-30 12.10
Ansökan om lovfritids för icke fritidshemplacerade barn.pdföppnas i nytt fönster 106.1 kB 2014-12-30 12.40
Ansökan om tillfällig fritids för icke placerade barn.pdföppnas i nytt fönster 184.2 kB 2013-01-29 13.26
Inkomstanmälan.pdföppnas i nytt fönster 219.3 kB 2016-12-30 09.17
Registration for childcare New arrivals.pdföppnas i nytt fönster 92 kB 2016-07-21 13.28
Schema för fritidshem del 1.pdföppnas i nytt fönster 245.7 kB 2013-12-10 10.22
Schema för fritidshem del 2.pdföppnas i nytt fönster 94.1 kB 2011-08-11 13.21
Schema för förskola och dbv del 1.pdföppnas i nytt fönster 161.5 kB 2014-12-30 11.57
Schema för förskola och dbv del 2.pdföppnas i nytt fönster 112.2 kB 2011-08-11 13.19
Schema over barnets omsorgstid vid arbetslöshet och eller föräldraledighet.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2012-02-09 12.45
Uppsägning av fritidsplats.pdföppnas i nytt fönster 94.6 kB 2011-08-11 13.17
Uppsägning av förskola-dbv plats.pdföppnas i nytt fönster 58.9 kB 2011-08-11 13.16

KompetensCentrum

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om prövning.pdföppnas i nytt fönster 102.3 kB 2017-05-15 13.50
Ansökningsblankett till särskild utbildning för vuxna.pdföppnas i nytt fönster 97.8 kB 2012-09-07 08.43
Ansökan kommunal vuxenutbildning.pdföppnas i nytt fönster 372.4 kB 2017-05-15 13.50
Anmälan om utbildning i svenska för invandare.pdföppnas i nytt fönster 85.8 kB 2015-11-23 08.09
Ansökan om yrkesutb.pdföppnas i nytt fönster 44.4 kB 2017-05-15 13.50
Ansökan om kurs i Samhällsorientering.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2015-12-01 14.04

Utbildningskontoret

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om inflyttning eller utflyttning av elev.pdföppnas i nytt fönster 79.5 kB 2013-04-24 11.16
Ansökan om att fullgöra skolgång i Tidaholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 106.1 kB 2014-02-04 14.39
Ansökan om att byta skola eller klass i Tidaholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 111.7 kB 2016-08-25 08.33
Ansökan om ledighet för elev.pdföppnas i nytt fönster 68.4 kB 2014-03-25 14.01
Lokalansökan.pdföppnas i nytt fönster 82.6 kB 2014-06-23 08.57
Ansökan om skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster 85.2 kB 2016-04-06 13.48
Ansökan om skolskjuts - bilaga.pdföppnas i nytt fönster 74.2 kB 2016-04-06 13.48
Förbindelse vid val av annan skoltillhörighet, skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster 73.2 kB 2017-02-23 11.41
Förbindelse skolskjuts vårdnadshavare folkbokförd i annan kommun.pdföppnas i nytt fönster 73.5 kB 2017-02-23 13.51
Anmälan om skolgång för nyanlända.pdföppnas i nytt fönster 77.8 kB 2015-07-29 10.38
Anmälan_om_olycksfall_tillbud.pdföppnas i nytt fönster 198.3 kB 2016-03-08 09.45
Läkarutlåtande avseende skolskjuts pga funktionsnedsättning.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2016-04-06 13.48
Specialkostintyg - Etiska-kultrella skäl.pdföppnas i nytt fönster 73 kB 2016-07-07 08.52
Specialkostintyg personal - Etiska kulturella eller medicinska skäl.pdföppnas i nytt fönster 115.6 kB 2016-07-07 14.14
Specialkostintyg - Medicinska skäl.pdföppnas i nytt fönster 94.1 kB 2016-07-07 14.24
Special diet form Ethical-cultural reasons.pdföppnas i nytt fönster 69.7 kB 2016-07-08 07.47
Special diet form - staff Ethical-cultural or medicinal reasons.pdföppnas i nytt fönster 144.5 kB 2016-07-08 07.49
Special diet form Medicinal reasons.pdföppnas i nytt fönster 96.9 kB 2016-07-08 07.51

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-04-11

Kontakt

Nämndsekreterare
Zandra Björnram
0502-60 61 05

Länk till E-tjänster

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning