Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Brottsförebyggande rådet

I Tidaholm finns ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) bestående av tjänstepersoner från lokala förvaltningar, Polisen, Räddningstjänsten samt en representant för hyresvärdarna i Tidaholm.


Rådet ligger organisatoriskt under Folkhälsorådet och träffas 5-6 gånger per år. Rådet består av Bengt Höglander, socialchef och ordförande, Anneli Alm, utbildningschef, Peter Lann, miljö- och byggchef, Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef, Kjell Jonsson, teknisk chef, Pema Malmgren, kultur- och fritidschef, Malin Lundberg, näringslivschef, Anna-Lena Mann, Polisen, Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare, Magnus Larsson, representant för hyresvärdarna i kommunen, och Malin Gustafsson, folkhälsostrateg och sekreterare.


Dess uppdrag är:

  • Att samordna det brottsförebyggande arbetet.
  • Att informera om vidtagna åtgärder och insatser.
  • Att upprätta en handlingsplan.

 

Poliser

Samverkan mellan kommunen och Polisen

Sedan år 2010 finns ett samverkansavtal mellan Tidaholms kommun och Polisen
i Skaraborg i syfte att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna. Årligen upprättas en handlingsplan utifrån prioriterande områden samt genomförs en uppföljning av vidtagna åtgärder.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan Samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Tidaholms kommun.pdf 220.2 kB 2017-02-21 11.38
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017-2019.pdf 1.2 MB 2017-02-21 11.38
Medborgarlöfte i Tidaholm 2017.pdf 81.4 kB 2017-02-21 11.38
Samverkansöverenskommelse.pdf 151.6 kB 2017-02-21 11.38

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-12

Kontakt

Folkhälsostrateg
Malin Gustafsson
0502-60 64 46
Besöksadress
Stadshuset
Folkhälsoenheten
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm
Postadress
Tidaholms kommun
Folkhälsoenheten
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning