Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Trygg och säker

En planta

För att leva i ett gott samhälle är tryggheten och säkerheten två viktiga grundkomponenter.


I Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapport "Öppna Jämförelser 2009 - Trygghet och Säkerhet" definieras en trygg och säker kommun som en kommun "där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden".


I Tidaholms kommun finns därför ett lokalt brottsförebyggande råd, ett skade- och olycksfallsförebyggande arbete, även kallat "Ett tryggare Tidaholm" samt en krishanteringsverksamhet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-16

Kontakt

Folkhälsoplanerare
Malin Gustafsson
0502-60 64 46

Besöksadress

Stadshuset

Folkhälsoenheten

Torggatan 26 A

522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.
Postadress
Tidaholms kommun
Folkhälsoenheten
522 83  Tidaholm

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning