Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Anhörigstöd vid funktionsnedsättning barn

Det finns olika stöd och hjälp att få för anhöriga som stöttar och hjälper en närstående. Målsättningen med anhörigstödet är att kunna erbjuda ett så individuellt anpassat stöd som möjligt.

Ett glatt barn

Är du förälder till ett funktionshindrat barn?

En grupp föräldrar till barn som har olika grad av funktionshinder träffas på Familjcentralen sista måndagen i varje månad.
Föräldrar som har barn med funktionshinder ställs många gånger inför utmaningar som inte andra föräldrar gör. Ofta har barnen kontakt med många instanser och för föräldrarna blir det mycket som ska organiseras och många svåra beslut som ska fattas. I gruppen finns möjlighet till utbyte av erfarenheter både kring det som är bra och roligt och det som är svårt och tungt. Ibland inbjuds personer som har kunskap om sådant som de vill veta mer om.


Gerd Friberg Andersson, anhörigsamordnare eller Camilla Svensson, socialpedagog på Familjecentralen, brukar vara med. Varje termin har vi avslutning ihop med både barn och assistenter.

Det finns också träffar för föräldrar till barn med ADHD, Asperger, autism eller liknande funktionshinder. Barnen behöver inte ha fått diagnos.


För ytterligare information om stöd till dig som förälder, klicka på funktionsnedsättning under relaterad länk till höger.

Ställ din fråga?

Under relaterade länkar till höger kan du klicka på Formulär - ställ din fråga, du kan själv välja hur du vill bli kontaktad, via e-post, telefon osv.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Anhörigsamordnare

Ulla Darolf

0502-60 64 21

Gerd Friberg Andersson
0502-60 64 34

 

Besöksadress
Biblioteksvägen 5
522 32  Tidaholm

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning