Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Anhörigstöd

Medelålders par ler mot varandra

Det finns olika stöd och hjälp att få för anhöriga som stöttar och hjälper en närstående. Du som har frågor om vilket stöd som finns kan vara en make/maka, dotter/son eller nära vän. Målsättningen med anhörigstödet är att kunna erbjuda ett så individuellt anpassat stöd som möjligt.

Detta är exempel på vad du som anhörig kan få hjälp med oavsett din närståendes sjukdom eller funktionshinder.

Enskilda samtal

Du har möjlighet att få enskilda samtal och hembesök av personal som har kunskap om anhörigstöd. Du kan få både skriftlig och muntlig information om sådant som kan stärka dig som anhörig.

Anhörigträffar

Vid träffarna ges information och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra som är i liknande situation. Träffarna anpassas efter de anhörigas egna önskemål och behov.

Avlösning i hemmet

Avlösning kan ges till anhöriga som vårdar/stödjer närstående i hemmet. Den närstående ska ha ett långvarit behov av vård, stöd och tillsyn på grund av ålder sjukdom eller funktionshinder. Kostnadsfri avlösning i hemmet kan ges upp till 12 tim per månad. Avlösning i hemmet är biståndsbedömd. Kontakta biståndshandläggarna för vidare information, se kontaktruta till höger. 

Avlösning utanför hemmet

Avlösning kan även ges utanför hemmet i form av dagverksamhet, kort- och växelvård. Avlösning utanför hemmet är biståndsbedömd. Kontakta biståndshandläggarna för vidare information, se kontaktruta till höger. 

Anhörigombud

Anhörigombud finns inom olika verksamheter och finns till för att lyfta anhörigfrågorna. Det finns också en kontaktperson som är till för vårdtagaren och dennes anhöriga.

Anhörigvårdarkort

Anhörig som vårdar eller har stor omsorg om en närstående eller vän får nu möjlighet att bära ett "visitkort" för anhörigvårdare. Kortet ökar säkerheten och tryggheten för både den anhörige och den närstående om akut sjukdom eller olycka skulle inträffa.
Kortet för anhörigvårdare kan beställas genom kommunens anhörigsamordnare.

Rekreation

Vid olika tillfällen anordnas Må bra dagar och rekreationsresor för dig som anhörig.


För mer information vänd dig till kommunens anhörigsamordnare.

Aktiviteter

Inom omvårdnadsförvaltningen anordnas olika aktiviteter som är öppna för allmänheten. Se relaterad länk till höger.

Ställ din fråga?

Under relaterade länkar till höger kan du klicka på Formulär - ställ din fråga, du kan själv välja hur du vill bli kontaktad, via e-post, telefon osv.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-08

Kontakt

Anhörigsamordnare

Ulla Darolf

0502-60 64 21

Gerd Friberg Andersson

0502-60 64 34

 

Besöksadress
Egnahemsvägen 5
522 32  Tidaholm

 

Biståndshandläggare
Catinka Eriksson

0502-60 64 16

Anna Joelsson

0502-60 64 17

Amalia Forslund

0502-60 64 76

 

Telefontid

Måndag-fredag
8-9.30

 

Besöksadress

Biblioteksvägen 4
522 34 Tidaholm

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning