Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Stöd till anhöriga

Familj

Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk behöver stöd?

För att klara av att göra det behöver man ibland få stöd. Stöd för att fysiskt, psykiskt eller socialt underlätta vardagen.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av att få stöd och råd, delta i anhörigträffar, få information eller utbildning.

Kommunen har två anhörigsamordnare som kan ge dig information.


Stöd till anhöriga finns i alla kommunens enheter inom omsorg och hjälp. Vilket innebär att du även kan vända dig direkt till den verksamhet som din närstående har kontakt med.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-08-25

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning