Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerhetsställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning och författningar tillgodoses i vården.


MAS har utifrån detta ansvar att tillse

  • att riktlinjer för hur vården/omvårdnaden skall bedrivas samt rutiner för t ex. läkemedelshantering, medicinskteknisk utrustning och dokumentation utarbetas
  • att patientens ges den vård och behandling som läkare ordinerat
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienten
  • att rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria) tas fram
  • att i övrigt arbetet utförs i enlighet med gällande författningar, direktiv o dyl.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maud Joelsson
0502-60 62 64

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 81  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning