Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som


  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistselse
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet


Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.
  
I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika kompetenser, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt undersköterskor. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Enhetschef
Erna Karlsson
0502-60 64 90

 

Besöksadress
Biblioteksvägen 6-8
522 34  Tidaholm 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maud Joelssonlänk till annan webbplats
0502-60 62 64

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning