Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Serveringstillstånd

Alkohollagen anger följande grundläggande krav för att tillstånd skall kunna beviljas:
  • Personlig lämplighet avseende erforderlig branschkunskap och personlig vandel.
  • Lokalen måste ha ett kök som är godkänt för allsidig matlagning.

Då sökande inlämnat ansökan tillsammans med samtliga för tillståndsprövningen nödvändiga handlingar, samt betalat ansökningsavgiften, startar handläggningen av serveringstillståndet.

Social- och omvårdnadsnämnden begär remissvar från följande myndigheter: räddningstjänsten, polisen, miljö- och byggnadsnämnden, skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten.

Då remissvaren inkommit sammanställs dessa i en utredning. Innan utredningen är klar att föredras för social- och omvårdnadsnämnden skall den som söker serveringstillstånd avlägga ett kunskapsprov avseende alkohollagen. Kunskapsprovet genomförs i socialförvaltningens lokaler genom att handläggande tjänsteman loggar in på Folkhälsoinstitutets särskilda webbplats för kunskapsprov. Det är Folkhälsoinstitutet som ansvarar för rättningen av kunskapsprovet.

Efter genomfört kunskapsprov kommuniceras utredningen med sökande innan utredningen föredras för social- och omvårdnadsnämnden.

Social- och omvårdnadsnämnden är beslutsfattare avseende permanenta serveringstillstånd till allmänheten.

Normal handläggningstid för serveringstillstånd är tre månader.

Ansökningsblanketter hittar du under relaterade länkar till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-10

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning