Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Frivillig

Frivilliga inom kommunen gör en värdefull insats för äldre och funktionshindrade i olika sammanhang.

Glada seniorer gör tummen upp

Frivilliga finns idag inom många olika verksamheter såsom dagverksamhet, äldreboende, caféer, kvarterslokaler, besöksverksamhet, väntjänst, telefonringen, intressegrupper, friluftsgrupp, caféer, anhöriggrupper m.m.

 

Omvårdnadsförvaltningen har ett bra samarbete med föreningar, organisationer och församlingar.

Frivilligverksamheten har som syfte att låta människor som vill få göra något för andra, men också att ge äldre och funktionshindrade i kommunen ett stort urval av aktiviteter.

Frivilligt arbete leder ofta till bättre meningsfullhet både för deltagare i grupper och för den som arbetar frivilligt. Som individ är det viktigt att vara del i en gemenskap.

 
Som frivillig får jag också möjlighet att få ny kompetens via deltagande i olika former av utbildningar och föreläsningar som kommunen arrangerar.

 
Om du vill finns alla möjligheter att vara frivillig hos oss och göra en insats för någon annan. De frivilliga bestämmer själva var de vill verka och hur mycket.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-06

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning