Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Aktiviteter

Pensionärsgympa på disponentvillan i Tidaholm

Gymnastik (stående och sittande)

Inom kommunen arrangeras gymnastik för seniorer eller för dig som är dagledig. Det är omvårdnadsförvaltningen som erbjuder en lättare form av motion tillsammans med frivilliga ledare.

Vi erbjuder olika former av gymnastik. Delvis gymnastik som du gör stående, men också lugn gymnastik med rörelser som man gör sittande.
Gymnastiken är kostnadsfri
För information om tider och plats ring tel 60 64 20 eller gå in i Höst/Vårprogrammet och läs mer.

Promenad

Under vår och höst finns möjlighet att delta i promenader på Hellidsberget. Du avgör själv hur långt du vill gå. Efteråt är det gemensam fika i SISU stugan. Mer information om tider ring 60 64 65 eller gå in i Höst/Vårprogrammet.

Intressegrupper

Du har möjlighet att delta i en intressegrupp. I en intressegrupp samlas en grupp människor kring ett gemensamt intresse. Exempel på grupper är jakt och naturgrupp, kortspelargrupp, sånggrupp, Tidaholmsgrupp, vävgrupp. Om det kommer nya önskemål om grupper startas det upp efter hand. För information om intressegrupper ring någon av kontaktpersonerna.

Telefonringen

Tycker du att det känns tryggt att veta att någon ringer upp dig varje vardag? Det kan också vara trevligt att prata med någon som så småningom blir som en vän!
Varje vardag finns det frivilliga från PRO och SPF som ringer dig mellan kl. 9-10.30.
Telefonringen är kostnadsfri.

Cafeér

Runt om i kommunen finns olika träffpunkter där du har möjlighet att träffa andra. Träffpunkterna är utspridda i kommunen och programmen varierar från ställe till ställe. Gemensamt är att det serveras kaffe!
För mer information kontakta kommunens frivilligsamordnare.

Besöksgrupp

I samarbete med omvårdnadsförvaltningen, Röda Korset och de olika församlingarna i Tidaholms kommun finns en besöksverksamhet.
För mer information om besöksgruppen kontakta kommunens frivilligsamordnare.

Anhörigträffar

Vid träffarna ges information och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra som är i liknande situation. Träffarna anpassas efter de anhörigas egna önskemål och behov.
För mer information kontakta kommunens anhörigsamordnare

Äldresäkerhetsgrupp

I Tidaholms kommun finns en äldresäkerhetsgrupp vars målsättning är att genom förebyggande arbete minska skador och onödigt lidande som orsakas av olycksfall i den inre och yttre miljön.
Arbetsgruppen består av representanter från omvårdnadsförvaltningen, primärvården, PRO, SPF och DHR.
För mer information ring tel. 0502-60 64 20

Föreningar och organisationer

I Tidaholms kommun finns ett rikt föreningsliv, som erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter.
För mer information om vilka föreningar som finns så kan du läsa mer i föreningsregistret. Alla föreningar finns kanske inte representerade i registret, men vi på omvårdnadsförvaltningen hjälper dig gärna att hitta rätt.

Omvårdnadsförvaltningen kan också hjälpa till och stödja föreningar vars inriktning stödjer social- och omvårdnadsnämndens verksamhetsmål. Verksamheten som föreningarna bedriver ska vara ett komplement eller ett alternativ till kommunens egna insatser för människor i utsatta situationer.
För mer information ring till Frivilligstöd.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-06

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning