Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Psykisk ohälsa

Alla människor med psykiska och eller sociala funktionsnedsättningar ska kunna leva ett vardagligt liv och få möjlighet att utnyttja samhällets sociala service och stödinsatser.

 

Omvårdnadsförvaltningen samarbetar och samverkar med andra myndigheter och organisationer på ett sådant sätt att människor med psykiska och eller sociala funktionsnedsättningar ska få sina behov tillgodosedda utifrån varje persons individuella förutsättningar.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-03-30

Kontakt

Enhetschef
Katarina Lennartsson
0502-60 64 95

Besöksadress

Egnahemsvägen 5

522 32  Tidaholm

Biståndshandläggare

Carola Gustafsson

0502-60 64 32

Christina Larsson
0502-60 64 37

Telefontid
Måndag-fredag
8-9.30

Besöksadress
Telefongatan 4
522 31 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning