Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att säkra vårdens kvalitet. Genom att registrera uppgifter i olika register går det att utläsa vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat och vilka som inte längre bör användas.

BPSD-registret

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens syftar till att förbättra vården för personer med demenssjukdom som utvecklar olika symptom som aggressivitet, ångest och vanföreställningar. Ett strukturerat och enhetligt arbetssätt med tydliga mål för personalen gör det lättare att hitta rätt bemötande och vidta lämpliga åtgärder.

Senior Alert

Senior Alert används för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet. Genom att arbeta förebyggande inom flera områden samtidigt (fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och inkontinensproblematik) förbättras vården och omsorgen. 

​Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slut. I registret finns en enkät om vården under livets sista vecka som ska besvaras av vårdpersonalen. Uppgifterna sammanställs i registret och statistik kan hämtas bland annat på kommunnivå. 

Hur sker registreringen?

Registrering i Senior alert och BPSD-registret förutsätter att personen inte motsätter sig detta. Uppgifter kan registreras även om personen är varaktigt oförmögen att fatta beslut, så länge det inte finns anledning att anta att han/hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Aktuellt

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Maria Wänerstig

0502-60 64 04

 

Besöksadress

Stadshuset

Torggatan 26 A

522 31  Tidaholm

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning