Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kvalitetsgarantier

Som ett led i kvalitetsarbetet har social- och omvårdnadsnämnden arbetat fram och beslutat om ett antal kvalitetsgarantier inom bl.a. hemtjänsten, äldreboendet och kortvård.

Vad är en kvalitetsgaranti?

En kvalitetsgaranti beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninnevånare. Den är såväl ett löfte som en upplysning om vad du har rätt att förvänta dig av de tjänster och service som omvårdnadsförvaltningen kan bistå med.


Kvalitetsgarantierna har formulerats av politiker i social- och omvårdnadsnämnden med stöd av de synpunkter de fått från brukare som har hemtjänst, kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, närstående och personal i form av fokusgrupper (gruppintervju).


Politikernas uppgift har varit att ange en ram för vad man är beredd att garantera. De har därmed "lagt ribban".


Kvalitetsgarantierna följs upp årligen och revideras vart fjärde år.

Under relaterade länkar till höger kan du läsa om vilka kvalitetsgarantier som gäller inom omvårdnadsförvaltningen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare, SAS
Maria Wänerstig
0502-60 64 04

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm 

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning