Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Vem ansvarar för vad

Här ser du vilket ansvar de olika myndigheterna har.

Migrationsverkets ansvar

 • Pröva asylrätt.
 • Erbjuda tillfälligt boende på asylförläggning.
 • Betala ut dagersättning under asyltiden.
 • Upprätta ett bosättningsärende.

 Arbetsförmedlingens ansvar

 • Erbjuda etableringsplanering, exempelvis SFI eller Vuxenutbildning.
 • Administrera underlag för flyktingens etableringsersättning, som betalas ut genom Försäkringskassan

 

Det kan idag ta upp till ett halvår efter utfärdat uppehållstillstånd innan etableringsplaneringen påbörjas. Etableringsplanering gäller arbetsföra personer mellan 20 och 65 år. Kommunen ansvarar för barn och personer som är äldre än 65 år, de omfattas inte av etableringsförordningen. Kommunen har också ett övergripande ansvar för personer med allvarliga prestationsnedsättningar.

Kommunens ansvar

 • Ordna med bostäder till flyktingar som kommunplaceras och även genomföra det praktiska mottagandet. Såsom registering hos Skatteverket, ge information om Tidaholms kommun, ansöka om förskoleplats med mera.
 • Barns skolglång: gäller alla barn, även de asylsökande.
 • Erbjuda möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) som en del i etableringsplanen.
 • Ge möjlighet att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk.
 • Erbjuda råd och visst stöd för nyanlända, med särskilt fokus på barnen, även de asylsökande.
 • Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar genom att upprätta platser i familjehem eller hem för vård och boende (HVB-hem).
 • Försörjningsstöd i vissa situationer.
 • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg.

 

Även om staten har huvudansvaret för flyktingmottagande bor och lever de nyanlända i en kommun. En person med uppehållstillstånd har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Kommunen får tidsbegränsade statliga medel så kallad schablonersättning för de asylsökande och nyanlända som bosätter sig i kommunen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-13

Aktuellt

Kontakt

Integrationssamordnare

Alexandra Hermansson

0502-60 63 18

 

Socialchef
Bengt Höglander
0502-60 62 25

 

Besöksadress

Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Relaterade länkar

Text

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning