Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid.

Många barn kommer varje år till Sverige genom flyktingmottagandet utan sina föräldrar och vårdnadshavare. Sedan 1 januari 2014 finns ett lagkrav att varje kommun har ett särskilt ansvar för dessa barn.

 

De barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. Efter att ansökan registrerats anvisar Migrationsverket de asylsökande barnen och ungdomarna till boenden i Sveriges kommuner.

 

I Tidaholms kommun finns ett antal boenden som drivs av kommunen. I dessa bor främst pojkar i ålder mellan 16 och 18 år. Yngre barn och flickor placeras i familjehem.

 

Tidaholms kommun har ett omedelbart ansvar för de barn och omyndiga ungdomar som kommer till kommunen. Det är kommunens ansvar att barnen och ungdomarna utreds och får stöd. Det är även komunens ansvar att se till att dessa individer får gå i anpassad skola, svenskastudier är alltid obligatoriskt.

 

Om eller när den asylsökande minderårige får uppehållstillstånd har kommunen fortsatt ansvar för ungdomen fram till myndighetsdagen eller fram till avslutade gymnasietider.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-13

Aktuellt

Kontakt

Integrationssamordnare

Alexandra Hermansson

0502-60 63 18

 

Socialchef
Bengt Höglander
0502-60 62 25

 

Besöksadress

Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning