Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hemvård

Vem kan få hemvård?

Den som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemvård.
Syftet med hemvård är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. All hemvård bedrivs i kommunal regi.

Vad kan du få hjälp med?

Vilken slags hjälp du kan få beror på dina behov, men du har alltid rätt att ansöka om vad du vill.


Den hjälp du får ska stärka dina möjligheter till att leva ett meningsfullt och självständigt liv.

  • Omvårdnadsinsatser t.ex. personlig omvårdnad, hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
  • Serviceinsatser t.ex. hjälp med att handla, städa och tvätta
  • Aktiviteter t.ex. promenader, social tid, utevistelse, ledsagning.
  • Nattillsyn finns för dig som bor hemma och har behov av omsorg och tillsyn nattetid
  • Matdistribution t.ex. att någon kommer hem till dig med färdiglagad varm mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kunna påkalla hjälp dygnet runt.
  • Avlösning i hemmet för dig som vårdar en anhörig i hemmet finns kostnadsfri avlösning upp till 12 timmar per månad

Hur ansöker jag om hemvård?

Ansökan om hemvård gör du hos kommunens biståndshandläggare. Du kan också skicka in en ansökan, se relaterad länk till höger.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din biståndshandläggare.

Vad kostar hemvård?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har. Se omvårdnadsförvaltningens broschyr taxor och avgifter, se nedan.

Kvalitetsgarantier

I hemvården finns det kvalitetsgaranti som beskriver och tydliggör vad du har rätt att förvänta dig av kommunens hemvård. Om du inte är nöjd med de insatser du får eller om vi inte uppfyller våra löften så tveka inte att klaga.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Enhetschef

Alexandra Held

0502-60 64 41

 

Arbetsledare
Monica Staadig
Helena Qvick

Kristina Ahrenbeck

0502-60 64 43

 

Telefontid

Måndag-fredag

6.45-11

 

Besöksadress
Biblioteksvägen 2
522 34 Tidaholm

 

Biståndshandläggare

Catinka Eriksson

0502-60 64 16

Anna Joelsson

0502-60 64 17

Amalia Forslund

0502-60 64 76

 

Telefontid
Måndag-fredag
8-9.30

 

Besöksadress

Telefongatan 4
522 31 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning