Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Folkhälsa

Människor på en äng

Det lokala folkhälsoarbetet sker i samverkan mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen med syftet att främja en god och jämlik hälsa bland invånarna. Arbetet är långsiktigt och strategiskt.

Folkhälsoarbetets två inriktningar

Den hälsofrämjande inriktningen utgår från det friska och är riktad till hela befolkningen och alla de faktorer som påverkar dess hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt god och hållbar hälsa och att ge varje individ möjlighet att påverka sin egen situation.

 

Den sjukdomsförebyggande inriktningen utgår från en grupp individer som befinner sig i riskzonen att utveckla en specifik sjukdom och att förhindra att den bryter ut. Denna inriktning, till skillnad från den hälsofrämjande, är individanpassad.

Folkhälsan - ett gemensamt ansvar

För att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället har vi alla, från centrala myndigheter till den enskilde medborgaren, ett ansvar.

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna

Tidaholms kommun är en av de kommuner som har blivit utvalda att medverka i nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. Initiativtagaren är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att diskutera folkhälsofrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv samt utbyta erfarenheter. Nätverket träffas två gånger per år och består av 25 kommuner i Sverige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strategiskt folhälsoprogram 2015-2020.pdföppnas i nytt fönster 861.8 kB 2014-11-17 14.34
Handlingsplan 2018.pdföppnas i nytt fönster 753.6 kB 2017-12-15 14.41

Projektmedel från folkhälsorådet

Projektmedel utbetalas till aktörer vilka bedriver folkhälsoarbete som går i linje med folkhälsorådets mål och prioriteringar. Både externa och interna aktörer kan söka. Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av inkomna ansökningar.

 

Ansökan från externa aktörer lämnas senast tre arbetsveckor innan folkhälsorådets sammanträden. Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år. Ansökan skickas till kommunens folkhälsostrateg, se kontaktruta till höger.


Sammanträdesdatum 2018

26 februari

22 maj

20 september

29 november

 

Blankett för ansökan om projektmedel finns i länken nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer ansökan om folkhälsomedel.pdföppnas i nytt fönster 1022.4 kB 2015-11-09 14.12

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-15

Kontakt

Folkhälsostrateg
Malin Gustafsson
0502-60 64 46

Besöksadress
Stadshuset
Folkhälsoenheten
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Postadress
Tidaholms kommun
Folkhälsoenheten
522 83 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning