Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Folkhälsa

Människor på en äng

Det lokala folkhälsoarbetet är en samverkan mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen med syftet att främja en god och jämlik hälsa bland invånarna. Arbetet är långsiktigt och strategiskt.

Folkhälsoarbetet har två inriktningar

Den hälsofrämjande inriktningen utgår från det friska och är riktad till hela befolkningen och alla de faktorer som påverkar dess hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt god och hållbar hälsa och att ge varje individ möjlighet att påverka sin egen situation.

Den sjukdomsförebyggande inriktningen utgår från en grupp individer som befinner sig i riskzonen att utveckla en specifik sjukdom och att förhindra att den bryter ut. Denna inriktning, till skillnad från den hälsofrämjande, är individanpassad.

Folkhälsan - ett gemensamt ansvar

För att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället har vi alla, från centrala myndigheter till den enskilde medborgaren, ett ansvar.

Nätverketet för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna

Tidaholms kommun är en av de kommuner som har blivit utvald att medverka i nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. Initiativtagaren är Sveriges Komuner och Landsting (SKL). Syftet är att diskutera folkhälsofrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv samt utbyta erfarenheter. Nätverket träffas två gånger per år och består av tjugofem kommuner runtom i Sverige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsplan Folkhälsa 2015-2016.pdföppnas i nytt fönster 428.4 kB 2014-11-17 14.34
Strategiskt folhälsoprogram 2015-2020.pdföppnas i nytt fönster 861.8 kB 2014-11-17 14.34

Projektmedel från folkhälsorådet

Projektmedel utbetalas till aktörer vilka i samverkan med folkhälsorådet bedriver folkhälsoarbete som går i linje med folkhälsorådets mål och prioriteringar. Både externa och interna aktörer kan söka. Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av inkomna ansökningar.

Ansökan från externa aktörer lämnas senast tre arbetsveckor innan folkhälsorådets sammanträden. Folkhälsorådet sammanträder fyra gånger per år. Ansökan skickas till Malin Gustafsson, se kontaktruta till höger.

 

Återstående folkhälsoråd 2017 sker:

Sammanträdesdatum

22 maj

26 september

28 november

 

Blankett för ansökan om projektmedel finns i länken nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer ansökan om folkhälsomedel.pdföppnas i nytt fönster 1022.4 kB 2015-11-09 14.12

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-03-09

Kontakt

Folkhälsoplanerare
Malin Gustafsson
0502-60 64 46

Besöksadress
Stadshuset
Folkhälsoenheten
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
Folkhälsoenheten
522 83  Tidaholm

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning