Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Familj, barn och ungdom

Jeansklädda ben på barfota familj

Socialförvaltningen ska, i nära samarbete med familjen, arbeta för att barn- och unga i åldern 0-18 år som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.


Om social- och omvårdnadsnämnden får reda på att ett barn far illa är socialförvaltningen skyldig att utreda och bedöma om det finns behov av sociala stödinsatser. Barnets bästa skall alltid stå i centrum när man bedömer om, och i så fall vilka stödinsatser som behövs. Familjen och socialförvaltningen är som regel överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva.


De stödinsatser som kan bli aktuella är stödsamtal, öppenvårdsinsatser, kontaktperson, kontaktfamilj, kontaktperson, vård och behandling i familjehem eller på institution.


Om socialförvaltningen bedömer att barnet behöver vård utanför det egna hemmet och vårdnadshavaren inte samtycker till detta kan länsrätten, efter ansökan från social- och omvårdnadsnämnden, besluta om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Upplysning och tidsbokning

Barn- och ungdomsgruppen har telefontid 9-9.30 varje dag.
Du når socialförvaltningens barn- och ungdomsgrupp, se kontaktruta till höger.

Råd och stöd

Som förälder har du som uppgift att lotsa och utveckla ditt barn. Du ställs som förälder inför en rad frågor, behövs gränser och vart skall gränsen gå. Skall en förälder vara kompis eller vägledare?
Är du osäker på hur du skall stödja ditt barns utveckling och/eller hur du skall hantera ditt barns eller din tonårings beteende så kan du kontakta socialförvaltningens öppenvårdsteam.

Omfattningen på råd- och stödinsatsen bedöms i varje enskilt ärende.

Insatsen är kostnadsfri.

Upplysning och tidsbokning

Öppenvårdsteamet har telefontid 9-9.30 varje dag.
Du når socialförvaltningens öppenvårdsteam, se kontaktruta till höger.

Nätverksmöten

Nätverksmöten, vårdmöten och familjerådslag bygger på att viktiga personer runt en vuxen, ett barn, en ungdom eller en familj möts för att prata om ett bekymmer och gemensamt söka nya vägar för att gå vidare.

Upplysning och tidsbokning

Önskar du mera information om nätverksmöte eller hjälp med att genomföra ett nätverksmöte kontakta då socialförvaltningens reception, se kontaktruta till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-07

Kontakt

Socialförvaltningens reception

0502-60 62 20

Fax: 0502-60 63 26

 

Receptionens öppettider

Måndag 8.30-17.30

Tisdag 8.30-16.00

Onsdag 8.30-12

Torsdag 8.30-16.00

Fredag 8.30-14.30

Lunchstängt 12-13

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Föräldrautbildning Intresseanmälan
Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning