Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Överklagan

Om ni vill överklaga social- och omvårdnadsnämndens beslut, ska ni ställa skrivelsen till förvaltningsrätten, men sända överklagandet till social- och omvårdnadsnämnden.
                

  • För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ert överklagande måste er skrivelse ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet.
  • Tala om vilket beslut ni överklagar och ange de ändringar av beslutet ni begär. Sänd också med sådant som ni anser har betydelse för ärendet, men som ni inte redan lämnat.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
  • Om nämnden inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten, som då avgör om beslutet ska gälla eller inte.


Ni sänder ert överklagande till denna adress:

Social- och omvårdnadsnämnden
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Upplysning och tidsbokning

Behöver ni fler upplysningar om hur man överklagar är ni välkommen att vända er till individ- och familjeomsorgen, se kontaktruta till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-07

Kontakt

Socialförvaltningens reception

0502-60 62 20

 

Receptionens öppettider

Måndag 8.30-17.30

Tisdag 8.30-16.00

Onsdag 8.30-12

Torsdag 8.30-16.00

Fredag 8.30-14.30

Lunchstängt 12-13

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning