Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Boenden, särskilda

Äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver tillsyn och omsorg dygnet runt kan ansöka om lägenhet i särskilt boende.

Ansökan om särskilt boende blir aktuellt när behov av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att ansöka om bostad med särskild service såsom servicebostad eller gruppbostad.

Mer information om kommunens särskilda boenden och korttidsvistelse finns i menyn till vänster.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-21

Kontakt

Biståndshandläggare SOL
Catinka Eriksson

0502-60 64 16

Zandra Holgersson

0502-60 64 17

Amalia Forslund

0502-60 64 76

Biståndshandläggare LSS

Christina Larsson

0502-60 64 37

Carola Gustafsson
0502-60 64 32

Telefontid

Måndag-fredag
8-9.30

Besöksadress

Telefongatan 4
522 31 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning