Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

AME-utredningsverksamhet

Steg

Utredningsverksamhet inom kommunens arbetsmarknadsenhet och är till för dig som av olika anledningar varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid.

 

Här samarbetar arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten, närhälsan och öppenvårdspsykiatrin.

 

Vårt mål är att tillsammans försöka hitta varje individs resurser till arbete eller till studier.

 

Ansökan görs tillsammans med respektive handläggare hos den myndighet som ser behovet.

 

Under utredningstiden upprättas en handlingsplan och det görs en kartläggning av individens personliga resurser. Det senare sker genom arbetsträning i form av enklare monterings- och paketeringsarbeten  och eller arbetsprövning på olika arbetsplatser.

 

Arbetsförmedlingens samverkan kan sedan hjälpa dig vidare med yrkespraktik, utbildning eller anställning.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-06

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning