Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Projekt och mässor

Man vid dator

Näringslivsenheten anordnar och samordnar årligen ett flertal mässor och event.

Bland annat Elmia Subcontracor, norra Europas ledande underleverantörsmässa, där vi har en samlingsmonter med flera Tidaholmsföretag.

 

Yrkesmässa och Öppna Företag

Vi anordnar även en yrkesmässa som riktar sig till skolor och allmänhet och ”Öppna Företag”, då Tidaholmsföretag under en eftermiddag öppnar upp dörrarna till sin verksamhet. Torsdag 23 februari hölls 2017 års upplaga.

 

Bilden av Tidaholm

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen har fått i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke. Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppas man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt. Man vill i projektet skapa "bilden av Tidaholm".  Förhoppningen är att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta ska bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare. Projektet körs parallellt med kommunens pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

 

Under våren har man genomfört olika träffar för att försöka hitta en gemensam nämnare för Tidaholm utifrån målgrupperna boende, besökare och företagare. Två större seminarier har ägt rum 28 mars och 24 april.Till träffarna har man bjudit in ett urval av människor i olika åldrar, kön och yrkesgrupper för att få en bred spridning. Man har haft kontakt med människor som flyttat från Tidaholm och människor som aldrig bott i Tidaholm, för att se deras bild av kommunen.

Det har även funnits möjlighet för andra sällskap och organisationer att boka in ett besök för att lämna synpunkter.


Resultatet av projektet hittills redovisades på Sagabiografen i Tidaholm den 31 maj. Åhörarna fick då ta del av syftet samt hur man jobbat och vad man kommit fram till i projektet hittills. Återkommande är "Tidaholmsandan", ett stöttande klimat mellan företagen, trygghet, enkelhet och många evenemang, för att nämna några. Ett rikt föreningsliv, närhet och vacker natur var andra återkommande egenskaper. Undersökningar visar att dessa tre egenskaper är något de flesta kommuner i Sverige tycker sig ha, oavsett om du bor i Stockholm, Happaranda eller Eslöv, för att nämna några exempel.

 

Man kommer i höst fortsätta arbetet med att slutgligen hitta Tidaholms indentitet. Information kommer löpande. För frågor, kontakta Kommunutvecklare Svante Schultz, svante.schultz@tidaholm.se

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-13

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning