Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Projekt och mässor

Man vid dator

Näringslivsenheten anordnar och samordnar årligen ett flertal mässor och event.

Bland annat Elmia Subcontracor, norra Europas ledande underleverantörsmässa, där vi har en samlingsmonter med flera Tidaholmsföretag.

 

Yrkesmässa och Öppna Företag

Vi anordnar även en yrkesmässa som riktar sig till skolor och allmänhet och ”Öppna Företag”, då Tidaholmsföretag under en eftermiddag öppnar upp dörrarna till sin verksamhet. Torsdag 23 februari hölls 2017 års upplaga.

 

Sommarlovsentreprenörerna

Näringslivsenheten startade under 2015 igång projektet Sommarlovsentreprenörerna tillsammans med Tidaholms Sparbank. Projektet blev mycket framgångsrikt och något man kommer att fortsätta arbeta med under kommande år. Under sommaren 2016 drev 10 ungdomar sina egna företag med stor framgång. Nu drar 2017 års Sommarlovsentreprenörer igång. Sista anmälningsdag 15 maj.

Anmälan: AnmälningsblankettWord


Bilden av Tidaholm

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen har fått i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke.Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppas man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt. Man vill i projektet skapa "bilden av Tidaholm".  Förhoppningen är att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta ska bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare.

 

Under våren kommer man att genomföra olika träffar för att försöka hitta en gemensam nämnare för Tidaholm utifrån målgrupperna boende, besökare och företagare. Två större möten är inbokade den 28 mars och 24 april.Till träffarna har man bjudit in ett urval av människor i olika åldrar, kön och yrkesgrupper för att få en bred spridning. Man kommer ha kontakt med människor som flyttat från Tidaholm och människor som aldrig bott i Tidaholm, för att se deras bild av kommunen.

Det kommer även att finnas möjlighet för andra sällskap och organisationer att boka in ett besök för att lämna synpunkter.

Projektet körs parallellt med kommunens pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan.


Resultatet av projektet kommer redovisas på Sagabiografen i Tidaholm den 31 maj. Alla är välkomna!


Vill du ha mer information om projektet, kontakta Kommunutvecklare Svante Schultz, svante.schultz@tidaholm.se

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-04-27

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning