Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bilden av Tidaholm

Man vid dator

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen har fått i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke. Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppas man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt.

 

Bilden av Tidaholm

Man vill i projektet skapa "bilden av Tidaholm". Förhoppningen är att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta ska bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare. Projektet körs parallellt med kommunens pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

 

Tidaholmsandan

Projektets första del är nu klart, att identifiera Bilden av Tidaholm. Det man hittills kommit fram till är Tidaholmsandan, en slags värdegrund, och för att beskriva den har man använt sig av kommunvapnet.

Tidaholmsandan står för:

  • Lågan- vi har idéerna och kraften att förverkliga
  • Kugghjulen –vi jobbar tillsammans för Tidaholm
  • Ugglan- vi är nyfikna och lär oss ständigt nytt


I framtiden jobbar man för ett levande Tidaholm. För att skapa detta har man lagt till fyra ledstjärnor/fokusområden. Varje ledstjärna/fokusområde har fått en djupare beskrivning:

  • Rikt på upplevelser- Tidaholms industrihistoria. Naturnära aktiviteter och ett händelserikt centrum och landsbygd. 
  • Företagsamma människor- Bra villkor för företagande. En företagsam kultur. Många nya företag startas. 
  • Tryggt och enkelt liv- En trygg miljö att vistas i. Den lilla platsens fördelar. En stimulerande fritid. 
  • Tidaholm i världen- En del i en stark region. Människor väljer Tidaholm. Tar oss an globala utmaningar.

 

Arbetet som nu återstår är att jobba vidare med den varumärkesplattform som ska komplettera Tidaholmsandan och ett levande Tidaholm samt att ta fram en varumärkesstrategi. I den ska man ge förslag på hur, till vem och när man ska kommunicera detta.

 

För frågor, kontakta Kommunutvecklare Svante Schultz, kontaktuppgifter finns till höger på sidan. Företag, organisationer eller större grupper är välkomna att boka Schultz för en presentation.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-10-26

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning