Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Näringsliv & arbete

Möte

FöretagarCentrum i Tidaholm utgör en viktig del i kommunens arbete med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Här samordnas alla frågor som är kopplade till företag och företagande.

Projekt och mässor

FöretagarCentrum är bas för en del av de projekt som Tidaholms kommun är involverad i, bland annat kompetensutveckling och handels- och centrumutveckling.

 

Elmia Subcontractor

Varje år samordnar vi en Tidaholmsmonter med lokala företag på Elmia Subcontractor. FöretagarCentrum arrangerar även frukost- och lunchmöten för de lokala företagen i samverkan med Företagarna Tidaholm.

 

Sommarlovsentreprenörerna

Sommaren 2018 genomförs Sommarlovsentreprenörerna i ett samarbete mellan Tidaholms kommun och Tidaholms Sparbank. Ungdomar folkbokförda i Tiadholms kommun som går åk 1 eller 2 på gymnasiet får möjligheten att driva sina egna företag under en sommar. Läs mer i länken: Sommarlovsenteprenörerna 2018Word

 

Bilden av Tidaholm

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen har fått i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke.Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppas man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt. Man vill i projektet skapa "bilden av Tidaholm".  Förhoppningen är att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta ska bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare.

Läs mer om projektet: Bilden av Tidaholmöppnas i nytt fönster

 

Centrum- och besöksnäringsutveckling

Inom Centrum- och besöksnäringsutveckling finns en samverkan mellan Tidaholms handel och lokala fastighetsägare m.fl för att utveckla och stärka den lokala handeln och besöksnäringen. Till detta finns en centrum- och besöksnäringsutvecklare kopplad som har sitt kontor på FöretagarCentrum. Du hittar dennes kontaktuppgifter till höger på sidan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-27

Kontakt

Näringslivschef
Malin Lundberg

0502-60 63 89

Projektledare/administratör
Caroline Lindell
0502-60 63 90

Centrum- och besöksnäringsutvecklare
Ida Elf
0502-60 62 16

Kommunutvecklare

Svante Schultz

0502-60 69 25 (måndagar och tisdagar)

Besöksadress
FöretagarCentrum
Ingenjörsvillan
Södra Kungsvägen 10
522 34 Tidaholm


Lediga jobb i Tidaholms kommun
Facebook Tidaholms kommun
Instagram: Veckans medarbetare

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning