Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tekniska förvaltningen

Bänk på kärleksön i Tidaholm

Tekniska förvaltningen ansvarar för att Tidaholms offentliga utemiljö är trivsam och funktionell. Det är tekniska förvaltningen som ser till att bärande delar av den kommunala servicen fungerar.


Förvaltningen ansvarar för skötsel, planering och utveckling av Tidaholms gator, torg, grönområden, gatunät och vatten- och avloppsnät. Förvaltningen ansvarar också för kommunens egna fastigheter, reningsverk och avfalls- och återvinningsanläggningar.

 

Tekniska förvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

 • debitering av VA och renhållning
 • kontakter med kommuninvånare gällande energirådgivning, parkeringstillstånd, arrenden, vägföreningar, vattensamfälligheter och kolonilotter,
 • entreprenader,
 • fastighetsförvaltning av kommunens egna och förhyrda fastigheter,
 • gator och vägar,
 • hyror och arrenden av kommunens fastigheter,
 • parker och grönområden,
 • trafik och trafikföreskrifter,
 • sophämtning,
 • vatten och avlopp.


Tekniska förvaltningen består av fem enheter:

 • Administration, projekt och utredning
 • Fastighetsenheten
 • Gatu- och parkenheten
 • Renhållningsenheten
 • Vatten- och avloppsenheten


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-12

Kontakt

Teknisk chef

Kjell Jonsson

0502-60 60 85

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen

0502-60 60 95

Besöksadress

Stadshuset

Torggatan 26 A

522 31 Tidaholm
Besök sker lämpligast efter överenskommelse.
Postadress

Tidaholms kommun

522 83  Tidaholm

Kundtjänst VA/Renhållning

Kundtjänst VA/Renhållning

Telefon:  0502-60 62 00

Tillgänglighetsdataba Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning