Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Omvårdnadsförvaltningen

Glad äldre kvinna i en rosrabatt

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tidaholms kommun. Omvårdnadsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.

Verksamheten bedrivs i många olika former och anpassas alltid efter individens särskilda behov.


Verksamheten styrs av olika lagar som exempelvis socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Exempel på verksamhet som finns är hjälp, stöd och omvårdnad i hemmet och på olika boendeformer, dagverksamheter och rehabilitering. Omvårdnadsförvaltningen erbjuder även stöd och avlösning till anhöriga.


Omvårdnadsförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar och har cirka 450 anställda

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-12

Kontakt


Chef för omvårdnadsförvaltningen

Anna-Lena Skatt

0502-60 64 01

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen

0502-60 64 00
Besöksadress

Stadshuset
Torggatan 26 A

522 31  Tidaholm
Besök sker lämpligast efter överenskommelse.
Postadress

Tidaholms kommun

522 83  Tidaholm

Tillgänglighetsdataba Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning