Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elev löser matteuppgifter

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola, obligatorisk särskola och gymnasieskolan Rudbeck.  I förvaltningens verksamhet finns även kulturskolan Smedjan och kompetenscentrum med kommunal vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för utförande av vissa insatser för barn och ungdom 0-19 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta innebär bland annat elevboende och gymnasial utbildning för elever med Aspergers syndrom.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har även hand om övrig social och pedagogisk verksamhet såsom Centrala Resursteamet med familjecentralen, skolmåltider, skolhälsovård, skolskjuts, samt studie- och yrkesvägledning.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar cirka 430 personer. Övergripande funktioner inom ekonomi, nämnd- och förvaltningsadministration, kvalitetsarbete och kostplanering finns på utbildningskontoret.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-12

Kontakt

Barn- och utbildningschef

Anneli Alm

0502-60 61 03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn-och utbildningsförvaltningen

0502-60 61 05

Besöksadress

Stadshuset

Torggatan 26 A

522 31  Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress

Tidaholms kommun

522 83  Tidaholm

Tillgänglighetsdataba Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning