Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Mycket bra ekonomiskt resultat för 2016

Tidaholms kommun gör ett starkt ekonomiskt resultat för år 2016. När engångsposter räknats bort gör Tidaholms kommun ett resultat på 3,3 % vilket överstiger målet på 2 %.

Tidaholms kommuns bokslut för 2016 visar ett överskott på 71,5 miljoner. 48,5 miljoner är pengar som ligger utanför den ordinarie verksamheten. De återstående 23 miljonerna motsvarar 3,3 % av kommunens skatter och bidrag. Det betyder att kommunens mål om att ha 2 % i överskott nås med marginal.

 

- Tidaholms kommun gör ett fantastiskt resultat för 2016. Att vi har ett bra ekonomiskt resultat samtidigt som vi har en god måluppfyllnad i våra verksamheter visar på att vi har en stabil organisation, säger kommunalråd Anna-Karin Skatt.

 

Prognoserna för ekonomin de kommande åren är dock inte lika lovande. Den konjunkturuppgång som vi är inne i förväntas mattas av och uppgången kommer att plana ut. På grund av det förväntas skatteunderlaget att minska. Det kan göra att det inte är lika lätt att hamna på ett lika stort överskott kommande år. Marginalen i årets överskott visar dock att kommunen klarar av att uppnå sina mål inom budget vilket ger ett bra utgångsläge för kommande år.

 

- Vi står inför en sämre utveckling av ekonomin de kommande åren än vi haft under en period. Detta i samband med demografiska utmaninger, med stora barnkullar och en åldrande befolkning, ställer stora krav på kommunens verksamheter. Överskottet som gjordes under 2016 kommer att investeras i verksamheten för att möta ökade behov, exempelvis i en ny skola, säger ekonomichef Henrik Johansson.

 

Av de 48,5 miljonerna som ligger utanför den ordinarie verksamheten är ungefär hälften ett extra statsbidrag som ska gå till att bibehålla välfärden. Pengarna har fördelats mellan nämnderna och kommer att komma verksamheten till godo under tre år, 2016-2018. Tolv miljoner är vinsten från försäljningen av Tidaholms Bostad AB till kommunägda Tidaholms Energi AB. Resterande del är intäkter som inte använts inom migrationsverksamheten under året, dessa finns kvar för framtida behov.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-04-10

Kontakt

Ekonomichef

Henrik Johansson

0502-60 62 11

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning