Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Strategi

Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd antar strategier. En strategi är översiktlig och anger de viktigaste inriktningarna för verksamheten. Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och visar vägen för att nå mål.

 

Nedan finns strategier som kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd har antagit.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Kommunsekreterare

Elin Eklöf
0502-60 60 45

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning