Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Riktlinje

Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd antar riktlinjer. En riktlinje ger ett konkret stöd för hur en viss fråga ska hanteras. Riktlinjen anger ramarna för handlingsutrymme och sätter gränser för agerande.

 

Nedan finns riktlinjer som kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd har antagit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beredning av motioner och medborgarförslag.pdf 184.5 kB 2016-11-29 13.33
Intern kontroll.pdf 287.8 kB 2017-06-29 09.00
Internhyresmodell.pdf 15.1 MB 2017-07-02 16.54
Introduktion av nyanställda.pdf 206.1 kB 2016-11-29 13.54
Lokal utvecklingsreserv.pdf 255.3 kB 2016-11-29 14.05
Medborgardialog.pdf 149.6 kB 2016-12-15 10.10
Resor.pdf 237.5 kB 2016-12-15 08.26
Styrning,ledning och uppföljning.pdf 412 kB 2016-12-15 10.10
Synpunktshantering.pdf 151.6 kB 2016-12-15 10.10

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Kommunsekreterare

Elin Eklöf
0502-60 60 45

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning