Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Styrande dokument

Verksamheten i Tidaholms kommun styrs bland annat av flera olika styrdokument. En del av dessa styrdokument antas politiskt.

Kommunfullmäktige antar policys. En policy anger förhållningssätt till en viss fråga eller företeelse och fungerar som vägledning inom olika områden. Policyn är kortfattad och bör konkretiseras i andra styrdokument.

 

Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd antar strategier. En strategi är översiktlig och anger de viktigaste inriktningarna för verksamheten. Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och visar vägen för att nå mål.

 

Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd antar riktlinjer. En riktlinje ger ett konkret stöd för hur en viss fråga ska hanteras. Riktlinjen anger ramarna för handlingsutrymme och sätter gränser för agerande.


Policys, strategier och riktlinjer finns i menyraden till vänster.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning