Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Diarium och arkiv

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls. Därför för kommunen register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Diarium

När ett brev med handlingar anländer till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson eller som skrivits av någon tjänsteman inom kommunen skall handlingen registreras.  Detta kallas att man diarieför handlingarna.


Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.  Handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

 

Om du är intresserad av att ta del av allmänna handlingar är du välkommen att kontakta kansliavdelningen.

Arkiv

Tillgång till arkiv är en viktig hörnsten i vår demokrati och arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv.

I Tidaholms centralarkiv finns värdefulla källor till forskning - såväl samtida som historiska.


Centralarkivet finns i Stadshuset och är öppet efter överenskommelse.


Du är välkommen till kommunarkivet för att forska eller om du vill söka efter gamla handlingar, exempelvis betyg. Hjälp och vägledning får du av arkivansvarig på kommunkansliet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-29

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning