Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Så hanteras ett ärende

Fem färgglada bläckpennor

Det finns många olika anledningar till att ett ärende tas upp, diskuteras och utreds inom kommunen.


Det kan röra sig om en skrivelse från en myndighet som kommunen ska ta ställning till och svara på. I vissa fall är det politikerna i kommunen som tar upp frågor som ska diskuteras och beslutas om. Medborgarna i kommunen kan också ta upp frågor som de tycker att kommunen ska behandla.


Kommunen försöker alltid att fatta så genomarbetade och genomtänkta beslut som möjligt. Därför har kommunen vissa rutiner för hur ett ärende ska behandlas innan det tas ett beslut.

Vad hittar du under Så hanteras ett ärende?

Under Så hanteras ett ärende hittar du information om hur ett ärende behandlas i kommunen, hur beslutsprocessen ser ut och hur du kan överklaga om du inte blir nöjd med ett beslut.


Du får även mer information om hur ärenden diarieförs och arkiveras. Här kan du också läsa om offentlighetsprincipen och vad som menas med sekretess.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning