Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bryggan

Ett stetoskop ligger på en laptop

Bryggan är till för dig mellan 19-29 år som har en funktionsnedsättning och erhåller aktivitetsersättning. Det är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Tidaholm. Syftet är att skapa ett effektivt arbetssätt för att hjälpa och öka arbetsförmågan hos unga vuxna.


Hur går det till?

Försäkringskassan kallar deltagare i målgruppen och sedan genomförs ett möte där deltagaren träffar representanter från både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten inom Tidaholms kommun. På mötet kommer man gemensamt fram till vilken typ av aktivitet som kan passa deltagaren i nuläget. Tanken är att när alla parter träffas samtidigt etableras goda kontakter och rätt aktör kan sätta in rätt aktivitet i rätt tid, för att på sikt kunna hjälpa deltagarna mot återgång till arbets- eller studielivet.

 

Projekttid?

Projektet pågår under tiden första september till sista december 2016. Samordningsförbundet Östra Skaraborg delfinansierar projektet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-11-08

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning