Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Valnämnden

Kuvert som läggs i en röstlåda

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Nämnden ansvarar även för val till europarlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.


Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i samt anställer röstmottagare.


Det är även valnämnden som ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-24

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning