Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Social- och omvårdnadsnämnden

Rosor framför personal

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt integration. Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar bland annat för:

  • ungdomsvård och missbruksvård
  • kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn
  • sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
  • kommunal hälso- och sjukvård


Social- och omvårdnadsnämnden sammanträder på följande datum:

Sammanträden 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

23

27

20

24

15

12

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 


11

16

27

18

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Social- och omvårdnadsnämndens ordförande

Christer Johansson

0739-85 81 87

Vice ordförande

Peter Friberg

0705-33 68 23

Nämndsekreterare

Henrik Lennartsson
0502-60 62 22Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning