Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Miljö- och byggnadsnämnden

Pojke på sparkbil

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt kommunens uppgifter kring mätning, beräkning och kartframställning. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bland annat för:

  • detaljplanering
  • bygglov
  • tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet


Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på följande datum:

Sammanträden 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun


7

14

 18

16

13

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

 

12

10

14

12

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande

Tony Pettersson

0706-45 35 19

Vice ordförande

Anneli Sandstedt

0702-44 76 93

Nämndsekreterare
Maria Lindström
0502-60 60 10

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning