Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sätts in vid extraordinära händelser som berör stora delar av kommunen i form av katastrofer eller kriser. Nämnden ansvarar för lagstadgade uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

I Tidaholms kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott utsedda till krisledningsnämnd.


Nämnden har befogenheter att vid extraordinära händelser överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.


Det är nämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning