Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunstyrelsen

Tidan vid Ånarundan

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för planering och utveckling av kommunen och den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare som väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att:

  • leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
  • utöva uppsikt över, och kontinuerligt följa, nämndernas arbete
  • leda utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet i kommunen
  • bereda ärenden som ska hanteras av kommunfullmäktige


Kommunstyrelsen sammanträder på följande datum:

Sammanträden 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

10

7

7

4

2

13

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

15

5

3

7, 28


 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-24

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning