Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunfullmäktige

Bild på Tidan och konsthallen på sommaren

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige i Tidaholm består av 41 ledamöter som väljs av kommunmedborgarna i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är viktiga och av principiell betydelse för kommunen, till exempel:

  • fastställande av mål för kommunens verksamhet
  • beslut om kommunens budget och storlek på kommunalskatten
  • tillsättande av kommunstyrelse och nämnder


Kommunfullmäktige i Tidaholm sammanträder en gång i månaden, vanligtvis den sista måndagen i varje månad. Undantag är juli då inget sammanträde äger rum. Sammanträdena är offentliga och hålls i Disponentvillan eller i Stadsbiblioteket.

Sammanträden 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

29

26

26

23

28

25

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 

27

24

29

26

17

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Erik Ezelius

0739-65 98 14

 

1:e vice ordförande

Zelal Yesildeniz

0725-88 16 65

 

2:e vice ordförande

Krister Rohman

0705-21 31 29

 

Sekreterare
Thomas Lindberg
0502-60 60 48

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning