Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunala pensionärsrådet

Ett äldre par håller om varandra och ler

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningarna.

Genom rådet ska pensionärerna få större delaktighet i samhällets insatser och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. Rådet ger också förslag till åtgärder som berör äldres förhållanden i samhället.


Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till social- och omvårdadsnämnden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-24

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning