Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Politisk organisation

Domarklubba i trä

Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktge, kommunstyrelse och nämnder.

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer tidaholmarna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och nämnder.

​Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder och behandlar de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Nämnderna

Tidaholms kommun har åtta politiska nämnder som alla har varsitt ansvarsområde.

Nämnderna är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och har hand om hur kommunens tjänstemän ska sköta till exempel förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

 

  1. Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Tidaholms kommunPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning