Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Jämställdhet

Kommunfullmäktige skrev år 2010 under CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen består av 6 principer med utgångspunkten att jämställdhet är en grundläggande rättighet.

Tidaholms kommun har även genomfört ett antal aktiviteter inom jämställdhetsområdet, till exempel utbildning till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

 

Vidare undertecknade Kommunfullmäktige avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017 hösten 2014. Att underteckna avsiktsförklaringen innebär att:

 

  • Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet.
  • Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna organisationen.
  • Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
  • Kommunen avser att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur insatserna ska genomföras.

 

Tidaholms kommun arbetar även med jämställdhet internt inom organisationen. Kommunens arbete beskrivs i en jämställdhetsplan där det framgår hur kommunen som arbetsgivare ska arbeta med jämställdhet vid exempelvis rekrytering eller lön.  

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-30

Aktuellt

Kontakt

Personalchef
Maria Johansson
0502-60 60 51


Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Relaterade länkar

  • CEMR-deklarationen SKL webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017länk till annan webbplats

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning