Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barns rättigheter

De mänskliga rättigheterna påverkar oss genom hela livet. Alla har sociala, politiska och ekonomiska rättigheter och rätten att inte bli diskriminerad. Kommunen ansvarar tillsammans med regeringen och annan statlig verksamhet för att se till att rättigheterna inte kränks.

De mänskliga rättigheterna preciseras i ett flertal internationella dokument, bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Barns rättigheter

I barnkonventionen beskrivs alla barns rättigheter. Där står det att varje barn har rätt att inte diskrimineras, att få sitt bästa beaktat, att få utvecklas till sin fulla potential och att få tycka till om viktiga frågor.


Tidaholms kommun arbetar för att vara en barnrättssäker kommun. Det innebär att barns rättigheter alltid ska beaktas i beslut som rör dem. Detta har beslutats om i kommunstyrelsen i januari 2017. Under 2015-2016 utbildades ett stort antal personal, tjänstepersoner och politiker för att öka kunskaperna om barns rättigheter.

 

Barnrättsombud

Tidaholms kommun har ett aktivt barnrättsnätverk. Personalen i nätverket är barnrättsombud för sina verksamheter, och har till uppgift att:

 

  • Informera och stödja den egna enheten i barnrättsfrågor och bidra till praktisk tillämpning av barnkonventionen.
  • Särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd och lyfta då informationen är otillräcklig.
  • Lyfta då kunskapsbehov finns kring barn som far illa och orosanmälan.
  • Ha kunskap om vem frågor kan förmedlas vidare till inom kommunen.
  • Delta i nätverket för barnrättsombud.
  • Föra vidare aktuell information från nätverket på APT eller i annan överenskommen form.

 

En lista över kommunens barnrättsombud finns nedan. Samordnare för nätverket är kommunens folkhälsostrateg.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barnrättsombud lista.pdföppnas i nytt fönster 99.9 kB 2017-06-30 13.42

 

Ungdomsgrupp

För att öka inflytandet från unga finns en ungdomsgrupp i kommunen. Ungdomarna i gruppen är i åldrarna 13-19 och har träffar med politiker och tjänstepersoner för att tycka till om olika frågor. Gruppen välkomnar fler deltagare. Vill du delta? Kontakta kommunens folkhälsostrateg.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-30

Aktuellt

Kontakt

Folkhälsostrateg
Malin Gustafsson
0502-60 64 46


Postadress
Tidaholms kommun

Folkhälsoenheten
522 81 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning