Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Insikt – För företag

Hjälp oss att förbättra vår service och bidra till ett bättre företagsklimat i Tidaholms kommun genom att delta i undersökningen Löpande Insikt.

 

För att följa upp och förbättra våra arbetssätt i kommunen deltar vi i undersökningen Löpande Insikt som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning över tid. Det är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling och för att vi ska kunna förbättra servicen till er i kommunen.

 

Undersökningen innebär att du som har avslutat ett myndighetsärende hos oss nyligen får frågor om hur du upplevde att vi hanterade ditt ärende.

 

Områden som undersöks

De myndighetsområden som Löpande Insikt undersöker är bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna rör de sex serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

 

Hjälp oss skapa ett bättre företagsklimat

När du får frågorna skulle vi uppskatta om du tog dig tid att besvara dem. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras i sammanställd form, där de inte kan knytas till enskilda företag eller individer.

 

Resultatet

Vi har nyligen anslutit oss till undersökningen och ännu inte fått de första resultaten. Vi publicerar rapporten för 2017 års resultat under våren 2018.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning