Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kvalité och utveckling

Flicka

Kvalité innebär att de insatser vi genomför överensstämmer med det som värderas och efterfrågas av våra medborgare. Kvalité handlar därför till stor del om utveckling.

 

Återkommande kvalitetsundersökningar är en viktig del i uppföljningsarbetet för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och den service som erbjuds dig som invånare. I nuläget genomförs olika typer av mätningar. Vissa är mer upplevelsebaserade och mäter hur nöjd du som invånare är med vår service och våra tjänster, andra mäter kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.


Medborgarundersökning

Visar vad du och andra kommuninvånare tycker om Tidaholm som en plats att leva och bo på. Den visar även vad ni tycker om kommunens verksamheter och vilket inflytande ni upplever er ha på kommunala beslut. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. I menyn till vänster hittar du mer information.

 

Nyckeltal – Öppna data

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. I menyn till vänster hittar du en sida med ett urval av dessa för Tidaholms kommun.

Insikt – För företag

Löpande Insikt är en mätning av företagsklimatet och kommunens myndighetsutövning. Den genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. I menyn till vänster hittar du mer information.


Hållbarhetundersökning - Miljöbarometern

Undersökningen visar kommunernas miljöarbete. Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste frågorna just nu. Länk till den senaste rapporten finns till höger.

 

Tillgänglighet och delaktighet

Undersökningen visar hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet. De områden som följs upp är arbetsmarknad, utbildning, idrott, kultur, fysisk tillgänglighet och transport. Uppföljningen fungerar som ett verktyg där Tidaholms kommun kan följa sitt tillgänglighetsarbete, jämföra sig med liknande kommuner och ta del av goda exempel. Länk till den senaste rapporten finns till höger.

 

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är ett sätt att samla in synpunkter från dig som nyttjar kommunens tjänster inom vård och omsorg. Länk till mer information finns till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Kvalité- och utvecklingsstrateg
Lena Ask
0502-60 69 10

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning