Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunala bolag

Tidaholms kommun har två helägda bolag vilka är Tidaholms Energi AB och Tidaholms Bostads AB. Tidaholms Energi AB har även ett dotterbolag som heter Tidaholms Elnät AB.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.


Du kan läsa mer om bolagen på deras respektive hemsidor:


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-09

Kontakt

Kommunstyrelsens kansli
Kommunstyrelsens kansli
0502-60 60 43

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning