Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hur fungerar en kommun?

Tidaholms kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Politikerna kallas därför också för förtroendevalda.

Kommunens styrning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.  Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering" och förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen är en "samlingsregering" eftersom företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen.


Nämnderna

Nämnderna har särskilda ansvarsområden och består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige.  Nämnderna har till uppgift att "bryta ner" de mer övergripande målen till mål för det egna ansvarsområdet som sedan förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska arbeta efter.


Förvaltningarna

Förvaltningarna består av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har beslutat om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden.


Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för alla kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

I den kommunala författningssamlingen samlas sådana styrande beslut som kommunen själv har tagit.
 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-24

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning